Patrul Rinpočhe

Přednáška na téma: Soucit- jak nám může být oporou v každodenním životě
(ve světle buddhistického učení)