Drubčen (Tib. གྲུབ་ཆེན་, Wyl. sgrub chen) - doslovně "obrovský úspěch", je forma intenzivní skupinové praxe, která ztělesňuje hloubku, sílu a přesnost vadžrajány, jež spojuje celou škálu svých zručných metod - mystických, rituálních a uměleckých - a zahrnuje: domek Mandaly; úplnou praxi sádhany s vizualizací; mudry, zpěv a hudbu; kontinuální denní a noční recitace mantry; vytváření torem a obětin s posvátnými látkami a vzácnými relikviemi; ganačhakru; posvátný tanec čham; stejně jako vytvoření pískové mandaly. Všichni se spojí, aby vytvořili transcendentní prostředí čisté říše božstva a probudili pro všechny účastníky čisté vnímání tohoto světa jako posvátné říše.                                 

Také se říká, že několik dní účasti na drubčhenu může přinést stejné výsledky jako několik let osamělého retreatu a velcí současní mistři, jako například Kyabjé Dilgo Khyentse Rinpočhe, se snažili povzbudit a oživit praxi drubčhenu kvůli jeho síle transformace v tomto degenerovaném věku.

Význam drubčhenu je očistit, zkrotit naše tělo, řeč a mysl, abychom se stali opravdovými a prospěšnými, říká Patrul Rinpočhe.

Dzongsar Khyentse Rinpočhe říká: "Drubpa čhenpo, drubčhen, vyžaduje všechny detaily. Například musíte udělat šest sezení, musíte mít jisté množství jogínů a jogínek a zvuk mantry nikdy nesmí být přerušen. Pokud se nějaký drubčhen koná, musíte se pokusit zúčastnit se. Stejně jako bychom se měli znovu a znovu účastnit ganačakry, je pro praktikujícího vadžrajány opravdu dobré účastnit se drubčhenu znovu a znovu. Věří se, že účast na jednom drubčhenu okamžitě pročistí všechny zlámané samáje. Tam, kde se žádný drubčhen nekonal, je třeba pokusit se jeden zorganizovat."

Zahájení Drubčhod Praha 2017


                                                           

Drubčhod Končhok Čhindu 

Jídlo:

Tři jednoduchá vegetariánská jídla. Praktikující se speciálními dietetickými požadavky se nemohou zúčastnit.


Sezení - praxe:

Společně budeme praktikovat například od 6.00 do 18.00 h. v několika sezeních.

Jedna část praxe trvá 2-3 hodiny.

Všichni účastníci musí mít odpovídající zkušenosti v dlouhodobém meditačním sezení a musí být schopni zhodnotit realisticky, zda dokáží sedět bez velkého fyzického či psychického nepohodlí po dobu 10 hodin denně (lze sedět na židli).

Jakmile jste si vybrali své místo, je nutné jej neměnit po celý drubčhen.


Zdravotní požadavky:

Vzhledem k náročnosti drubčhenu se nesmí zúčastnit osoby se zdravotními problémy, které se zhoršují stresem.

Tato praxe není náhradou lékařské nebo psychoterapeutické léčby. Proto doporučujeme lidem s vážnými psychickými problémy - i pokud byly v minulosti - aby se neúčastnili.

Žádáme účastníky, aby si přinesli dostatek vlastních léků, které potřebují!

Neneseme jakoukoli odpovědnost za zdraví účastníků!                                                           Důležitost následování těchto podmínek a příprav:

-- Dobrá znalost buddhistického učení/tradice a zejména zákona příčiny a následku.

- Pravidelná meditační praxe.

- Pevné rozhodnutí vyřešit a rozpustit všechna narušení, překážky, které mohou nastat v průběhu drubčhenu v duchu 37 praxí bodhisattvů.


- Jasné a neustálé vědomí, že i jeden jediný okamžik negativních emocí (zejména hněv) ničí zásluhy celé skupiny a celého drubčhenu.

- Psychická stabilita.


- Pravá motivace: "Budu praktikovat Mandalu drubčhenu za účelem : 
      - Zmírnění utrpení bezpočtu vnímajících bytostí,          
- odvrácení všech překážek těch, kteří mají být chráněni,
- podpory Buddhovy dharmy, 
- dlouhého života našich učitelů,
- znalosti významu závazku praxe (Samája) a ochoty vzít na sebe závazek této praxe.

Věnování, žádosti o modlitby

Ti, kteří se nemohou zúčastnit meditačního ústraní, mohou být nicméně také ve spojení a akumulovat zásluhy tím, že nabídnou obětování daru na pokrytí výdajů. Při organizování drubčhodu vzniká mnoho nákladů, například na jídlo pro účastníky každý den (180 € / den), tsog (108 € / den - ganačhakra, rituální obětování osvíceným bytostem, ochráncům Dharmy, účastníkům ústraní a všem dalším cítícím bytostem) a olej do máslových lampiček (30 € / den), což je nabízeno a darováno každý den meditačního ústraní.
Je to tibetský zvyk, nabídnout například jídlo každému na celý den.
Pokud byste chtěli poskytnout dar na výdaje, zašlete nám prosím email.