Věnování

 Ti, kteří se nemohou zúčastnit meditačního ústraní, můžou být nicméně také ve spojení a akumulovat zásluhy tím, že nabídnou obětování daru na výdaje.

 Při organizování drubčhodu je mnoho nákladů, jako například na jídlo pro účastníky každý den (180 € / den) 

nebo tsog (108 € / den - ganačhakra, rituální obětování osvíceným bytostem, ochráncům Dharmy, účastníkům ústraní a všem dalším cítícím bytostem) a olej do máslových lampiček (30 € / den), což je nabízeno a darováno každý den meditačního ústraní.

    Vaše jméno a dary jsou přečteny nahlas v konkrétních časech během meditačního ústraní v přítomnosti Tulku Dakpa Rinpočhe a dalších Lamů a Sanghy, a tyto dary jsou tedy zahrnuty do těchto smysluplných a záslužných činností.

Je to tibetský zvyk nabídnout například jídlo každému na celý den. Pokud byste chtěli poskytnout dar na výdaje, zašlete nám prosím email.

Žádosti o modlitbyProč je prospěšné žádat o modlitby? Říká se, že modlitby, když se Sangha spojila, se znásobují a stávají se obzvláště silnými. Díky tomu může být dosaženo velkého přínosu...

Jak poslat žádost o modlitby?
Například pokud máte zdravotní potíže, některé jiné potíže nebo překážky a podobně, nebo si přejete, abychom se modlili ve prospěch konkrétní osoby nebo abychom podpořili vaši budoucí činnost, můžete poslat email na adresu: konchogchidu@gmail.com, ve kterém můžete zmínit:
- Jméno osoby, za kterou se máme modlit,
- účel modlitby nebo situaci dané osoby,
- dar, který hodláte provést,
- zda jsou všechny osobní údaje (jména dárce a osoby, pro které se modlíme), důvěrné nebo ne,
- způsob převodu peněz.


Vaše jména a modlitby jsou přečteny nahlas v konkrétních časech během meditačního 

ústraní v přítomnosti Tulku Dakpa Rinpočhe a dalších Lamů a Sanghy.

Tyto modlitby a přání jsou tedy zahrnuty do těchto smysluplných a záslužných činností.

Zásluhy těchto praktik jsou věnovány všem cítícím bytostem, a pro konkrétní účel požadovaný těmi, kdo žádali o modlitbu.

Říká se, že žádosti o modlitby jsou obzvláště užitečné pro ty, kteří zemřeli, jsou nemocní nebo bojují s překážkami.

Zásluhy (Skt. Puṇya; Tib. བསོད་ ནམས་, sönam; vysl. Bsod nams) jsou jednou ze dvou akumulací.

Sogyal Rinpočhe říká:

Zásluha je pozitivní moc a přínos míru a štěstí, které vyzařují z vaší praxe. [1]

Mingyur Rinpočhe říká:

Zásluha je spojena se silou vzájemné závislosti.

Každý fenomén má své vlastní vlastnosti a sílu.

Vzájemná závislost má vnější a vnitřní sílu. Vnitřní síla závisí na mysli. Ta může být buď negativní, nebo pozitivní. Pozitivní je to, co nazýváme zásluhy. Negativní, která je příčinou utrpení, není ctnost. Zásluha je stejná jako ctnost.

Výše částky pro žádost o modlitbu není limitovaná. Může být symbolická - 3 € , 5 € jako 5 buddhovských rodin, 33 € jako 33 praxí bódhisattvy, příznivá 108 € nebo jako Buddha Dzambala 5000 €. Vše je perfektní!


             Pro platby na účet jako variabilní symbol uveďte prosím vaše telefonní číslo. Prosím uveďte rovněž do vzkazu

             pro příjemce své jméno a příjmení.